Κατηγορίες

Στραντζαριστά Σίδερα

Τα στραντζαριστά διατίθενται σε βέργες μήκους 5m ή 6m. Κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το πάχος του ελάσματος της διατομής σε απλά (πάχος = < 1mm), ενισχυμένα στραντζαριστά (πάχος 1,5mm) και βαρέως τύπου (πάχος = < 2mm).

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση: