Κατηγορίες

Μόνιμοι Μεταλλότυποι (Σύμμικτα Χαλυβδόφυλλα)

   Η χρήση συμμίκτων πλακών έχει γίνει δημοφιλής τα τελευταία χρόνια και έχει συμβάλλει στην αύξηση της χρήσης των μεταλλικών κατασκευών σε οικοδομικά έργα. Οι σύμμικτες πλάκες αποτελούνται από στρατζαριστά χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο σκυρόδεμα. Τα χαλυβδόφυλλα χρησιμεύουν ως τύπος για το έγχυτο σκυρόδεμα, ενώ η παραλαβή των λοιπών φορτίων μετά την πήξη του σκυροδέματος γίνεται από τη σύμμικτη πλάκα. Στη πλάκα σκυροδέματος προβλέπεται ένας ελαφρύς οπλισμός που αφενός μεν προστατεύει το σκυρόδεμα από τη ρηγμάτωση, αφετέρου δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραλαβή των (αρνητικών) ροπών των στηρίξεων στην περίπτωση που επιλεγεί το στατικό σύστημα της συνεχούς δοκού πολλών ανοιγμάτων.

Τα κύρια πλεονεκτήματα των σύμμικτων πλακών είναι :

  • Μικρότεροι χρόνοι κατασκευής
  • Αποφυγή χρήσης ξυλοτύπου
  • Επίτευξη μεγαλύτερων ανοιγμάτων

 

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
  Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα γεωμετρικά και αδρανειακά χαρακτηριστικά τ..
0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Το χαλυβδόφυλλο SYMDECK 73 είναι ένα γαλβανισμένο προφίλ τραπεζοειδούς σχήματος που χρησιμοποιεί..
0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
                ..
0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€